Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H420

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H42 - Glaukóm pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus