Sekundárny glaukóm po poranení oka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H403

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H40 - Glaukóm

 


 

comments powered by Disqus