Podozrenie na glaukóm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H400

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H40 - Glaukóm

 


 

comments powered by Disqus