Hordeolum (jačmeň) a iný hlboký zápal očného viečka

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H000

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov
Skupina: H00 - Hordeolum - jačmeň a chalazion - studený jačmeň

 


 

comments powered by Disqus