Hordeolum - jačmeň a chalazion - studený jačmeň

Kód diagnózy podľa MKCH-10: H00

Kapitola: VII. Choroby oka a očných adnexov

Podrobnejšie diagnózy

H000 - Hordeolum (jačmeň) a iný hlboký zápal očného viečka
H001 - Chalazion (studený jačmeň)
 


 

comments powered by Disqus