Iná choroba autonómnej nervovej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G991

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G99 - Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus