Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G990

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G99 - Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus