Choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G969

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G96 - Iné poruchy centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus