Iná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G968

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G96 - Iné poruchy centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus