Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G942

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G94 - Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus