Anoxické poškodenie mozgu, nezatriedené inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G931

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G93 - Iné poruchy mozgu

 


 

comments powered by Disqus