Hydrocefalus, bližšie neurčený

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G919

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G91 - Vodnatieľka mozgu - hydrocefalus

 


 

comments powered by Disqus