Porucha autonómnej nervovej sústavy, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G909

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G90 - Poruchy autonómneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus