Autonómna dysreflexia ako hypertonická kríza

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G904

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G90 - Poruchy autonómneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus