Syndróm karotického sínusu (synkopa)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G900

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G90 - Poruchy autonómneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus