Locked-in syndróm

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G838

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G83 - Iné paralytické syndrómy

 


 

comments powered by Disqus