Diparéza a diplégia horných končatín

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G830

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G83 - Iné paralytické syndrómy

 


 

comments powered by Disqus