Hemiparéza a hemiplégia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G819

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G81 - Hemiplégia

 


 

comments powered by Disqus