Iná detská mozgová obrna

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G808

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G80 - Detské mozgové ochrnutie

 


 

comments powered by Disqus