Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G638

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G63 - Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus