Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E10-E14, štvrtá pozícia .4†)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G633

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G63 - Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus