Polyneuropatia pri infekčných a parazitových chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G630

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G63 - Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus