Polyneuropatia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G629

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G62 - Iné polyneuropatie

 


 

comments powered by Disqus