Zápalová polyneuropatia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G619

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G61 - Zápalová polyneuropatia

 


 

comments powered by Disqus