Sérová polyneuropatia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G611

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G61 - Zápalová polyneuropatia

 


 

comments powered by Disqus