Dedičná motorická a senzitívna neuropatia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G600

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G60 - Dedičná a idiopatická neuropatia

 


 

comments powered by Disqus