Mononeuropatia, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G589

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G58 - Iné mononeuropatie

 


 

comments powered by Disqus