Iná bližšie určená mononeuropatia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G588

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G58 - Iné mononeuropatie

 


 

comments powered by Disqus