Poškodenie n. plantaris

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G576

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G57 - Mononeuropatie dolnej končatiny

 


 

comments powered by Disqus