Iná mononeuropatia hornej končatiny

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G568

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G56 - Mononeuropatie hornej končatiny

 


 

comments powered by Disqus