Iná choroba hlavového nervu pri iných chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G538

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G53 - Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus