Viacnásobný a obojstranný syndróm prívodných mozgových tepien, s úplným ústupom od 1 do 24 hodín

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G452

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G45 - Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy

 


 

comments powered by Disqus