Iná demyelinizačná choroba centrálnej nervovej sústavy, bližšie určená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G378

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G37 - Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus