Koncentrická skleróza centrálneho nervového systómu (Balóova choroba)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G375

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G37 - Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus