Centrálna demyelinizácia corpus callosum

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G371

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G37 - Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému

 


 

comments powered by Disqus