Iná bližšie určená akútna roztrúsená demyelinizácia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G368

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G36 - Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

 


 

comments powered by Disqus