Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova choroba)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G361

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G36 - Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

 


 

comments powered by Disqus