Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G320

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G32 - Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

 


 

comments powered by Disqus