Alzheimerova choroba, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G309

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G30 - Alzheimerova choroba

 


 

comments powered by Disqus