Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom (F00.1*)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G301

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G30 - Alzheimerova choroba

 


 

comments powered by Disqus