Idiopatická orofaciálna dystónia

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G244

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G24 - Dystónia

 


 

comments powered by Disqus