Dystónia zapríčinená liekmi

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G240

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G24 - Dystónia

 


 

comments powered by Disqus