Hallervordenova-Spatzova choroba

Kód diagnózy podľa MKCH-10: G230

Kapitola: VI. Choroby nervovej sústavy
Skupina: G23 - Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

 


 

comments powered by Disqus