Zmiešaná hlasová a rôznorodá pohybová tiková porucha (syndróm de la Tourette)

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F952

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F95 - Tikové poruchy

 


 

comments powered by Disqus