Porucha aktivity a pozornosti

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F900

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F90 - Hyperkinetické poruchy

 


 

comments powered by Disqus