pecifická porucha hláskovania

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F811

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F81 - pecifické poruchy vývinu školských zručností

 


 

comments powered by Disqus