Vývinová porucha reči a jazyka, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F809

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F80 - pecifické poruchy vývinu reči a jazyka

 


 

comments powered by Disqus