Porucha sluchového vnímania a spracovania

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F802

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F80 - pecifické poruchy vývinu reči a jazyka

 


 

comments powered by Disqus