Akútna psychotická porucha a prechodná psychotická porucha, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F239

Kapitola: V. Duševné poruchy a poruchy správania
Skupina: F23 - Akútne a prechodné psychotické poruchy

 


 

comments powered by Disqus