Demencia pri Alzheimerovej chorobe, bližšie neurčená

Kód diagnózy podľa MKCH-10: F009

Kapitola: IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby
Skupina: F00 - Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-)

 


 

comments powered by Disqus